Beton Gradnja

Stvaramo kvalitetnu gradnju

Nazovite nas i rezervirajte svoj termin na: 0913535255

Beton gradnja d.o.o je poduzeće koje se bavi izvođenjem građevinskih radova, stambeni i ne stambeni objekti, te betonskih montažnih konstrukcija.

Beton gradnja d.o.o je poduzeće koje se bavi izvođenjem građevinskih radova, stambeni i ne stambeni objekti.

Beton gradnja d.o.o – Adresa – Josipa Pavičića 22 10410 Velika
Gorica, Proizvodini pogon – Raitovec 242 10419 Vukovina – Velika
Gorica.
Poduzeće se bavi gradnjom obiteljskih kuća, stambenih zgrada te
betonskih prefabrikata.

Naše usluge

Beton gradnja d.o.o je poduzeće koje se bavi izvođenjem građevinskih radova, stambeni i ne stambeni objekti.